Dofinansowanie

Aby zachęcić Państwa do ekologicznych źródeł energii jakimi są instalacji fotowoltaiczne i pompy ciepła, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na ich zakup oraz instalację.

Co więcej, jako firma instalująca te urządzenia od lat, pomagamy naszym klientom w załatwieniu wszelkich formalności potrzebnych aby takie dofinansowanie uzyskać.

Poniżej przedstawiamy obecnie dostępne programy OZE, oraz po krótce naświetlimy ich przeznaczenie.

1.MÓJ PRĄD 5.0 - program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła.
To już piąty nabór wniosków w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Został uruchomiony w dniu 22.04.2023 r.

Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo klikając link:  https://mojprad.gov.pl/

2.PROGRAM CZYSTE POWIETRZE- STOP SMOG- Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

CZYSTE POWIETRZE: Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła:
 do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub
do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

STOP SMOG- Program dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, na wsparcie likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych.

Dotacja ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia.

CIEPŁE MIESZKANIE- Program dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i
 do 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.


Szczegółowe informacje można znaleźć w linku: www.czystepowietrze.gov.pl


3.PROGRAM MOJE CIEPŁO- Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.


Więcej  informacji znajduje się w linku: www.mojecieplo.gov.pl

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość skierowaną do właścicieli lub zarządcy budynków wielorodzinnych. Powstał pogram GRANT OZE,  stworzony na przedsięwzięcia polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (OZE).
Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii – wynosi 50 proc. kosztów tego przedsięwzięcia.

Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumentację projektową instalacji
  • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości oraz pomóc wybrać jak najlepsze rozwiązanie.