Tel.: +48 601 211 233
nowoczesne, oszczędne ekologiczne i sprawdzone produkty i usługi dla klientów indywidualnych, developerów oraz firm

DOFINANSOWANIE

     Aby zachęcić Państwa do ekologicznych źródeł energii jakimi są kolektory słoneczne i pompy ciepła, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na ich zakup i instalację.

Co więcej, jako firma instalująca te urządzenia od lat, pomagamy naszym klientom w załatwieniu wszelkich formalności potrzebnych aby takie dofinansowanie uzyskać.

 

    Do końca 2013 roku mogą Państwo ubiegać się o 45-procentową dopłatę do kolektorów słonecznych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby ją uzyskać należy złożyć w odpowiednim banku wniosek o dotację wraz z wnioskiem o kredyt. Po zawarciu umowy kredytowej z dotacją oraz pisemnej umowy z naszą firmą jako wykonawcą, mogą Państwo przedkładać w banku faktury za poszczególne etapy inwestycji. Po ukończeniu realizacji kredytobiorca i wykonawca muszą sporządzić protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji oraz złożyć go w banku. Najpóźniej do dwóch miesięcy od daty otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów, Fundusz wpłaca na rachunek banku dotację w wysokości 45% spłacając tym samym prawie połowę Państwa kredytu na kolektory.

 

     O dofinansowanie na zakup i instalacje pomp ciepła można ubiegać się u kilku źródeł:

Dofinansowanie pomp ciepła z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Mozna się o nie ubiegać w Banku Gospodarki Krajowej lub w Banku Ochrony Środowiska. Wysokość dofinansowania, tzw premii termomodernizacyjnej, to 20% udzielonego kredytu. Kwota nie może jednak przekroczyć 16% kosztów całej inwestycji termomodernizacyjnej oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Dofinansowanie z Samorządu Gminy lub Powiatu. W ustawie z 2010 roku, która daje Gminom i Powiatom możliwość przyznawania dofinansowań na pompy ciepła, nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie. I tak na przykład Kraków i Toruń udzielały wsparcia rzędu 40% kosztów zakupu i instalacji pompy. Obecnie kilkanaście samorządów w Polsce prowadzi podobne programy dopłat.

Dofinansowanie pompy ciepła można także otrzymać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wspierają projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie. Placówki WFOŚiGW znajdują się m.in.: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie.


P.H.U. SOWA
Jarosław Sowa
94-279 Łódź,
ul. Dożynkowa 8

e-mail: biuro@eko-sowa.pl
tel: +48 601 211 233
© 2013 eko-sowa.pl; P.H.U. "SOWA", 94-279 Łódź, ul. Dożynkowa 8
strony internetowe łódź