Dotacje na pompy ciepła woj. Łódzkie

Dotacja to oczywiście nic innego, jak tylko określona pula środków finansowych, która zostaje podzielona pomiędzy osoby spełniające założenia konkretnego programu. Oczywiście w praktycemamy do czynienia z dotacjami na różne cele; jedną z najpopularniejszych jest dotacja na otwarcie nowego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak warto zauważyć, iż coraz większym zainteresowaniem cieszą się dotacje wspierające rozwiązania, które odnoszą się do naturalnych, w pełni odnawialnych źródeł energii.

Pompa ciepła, a odnawialne źródło energii

Źródłami nie tylko taniej, ale również nieorganicznej energii cieplnej, która niesie ze sobą korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne jest naturalnie Słońce oraz ziemia. Jak wobec tego skorzystać ze wspomnianych źródeł i tym samym pozyskać energię ze Słońca oraz ziemi? Otóż wystarczy sięgnąć po pompy ciepła. Zasada ich działania jest niezwykle prosta i polega ona na zamianie energii cieplnej pobranej ze środowiska naturalnego na energię wykorzystywaną do ogrzewania danego budynku. Oczywiście wykorzystanie pomp ciepła niesie ze sobą również odczuwalne korzyści materialne. Otóż dzięki stosowaniu pompy ciepła aż 75% energii otrzymujemy zupełnie za darmo ze środowiska naturalnego, a płacimy jedynie za 25% energii użytej do napędu sprężarki. Jak łatwo policzyć, z 1 kWh energii elektrycznej pozyskujemy 4 kWh energii cieplnej.

Jak uzyskać dofinansowanie w woj. Łódzkim?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ruszył już program dofinansowania dla osób fizycznych na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych pobranych w celu realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017/2018. Celem programu jest oczywiście ograniczenie lub też całkowita eliminacja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W praktyce więc program dotyczy głównie osób, które zdecydowały się na zakup oraz instalację m.in. pomp ciepła. Warto dodać, iż pula środków do rozdysponowania na opisany cel wynosi 5 milionów złotych. O możliwość dofinansowania zarówno nowych inwestycji jak i modernizacji starych nieekologicznych źródeł ciepłą warto również dowiadywać się w lokalnych Urzędach Gminy. Te dofinansowania bardzo często mają uproszczone procedury oraz nie wiążą się z zaciąganiem kredytu jak to ma miejsce przy dofinansowaniach udzielanych przez WFOŚiGW.