Pompy ciepła w województwie łódzkim — dofinansowanie w 2018 roku

Przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest nie tylko działalność zakładów przemysłowych. Bardzo duży udział mają tu właściciele i mieszkańcy domów ogrzewanych przy pomocy pieców. Jest to problem globalny i lokalny, dlatego władze państw, miast i gmin starają się wspierać unowocześnianie systemów ogrzewania. Ponieważ przejście na ekologiczne źródła energii wiąże się z dużymi kosztami, można starać się o dotacje na wymianę źródeł ciepła lub termoizolację budynków.

Program „Czyste powietrze” - główne narzędzie w walce ze smogiem w 2018 roku.

Od września 2018 roku w ramach programu “Czyste powietrze” przyjmowane są wnioski o dofinansowanie inwestycji modernizujących ogrzewanie budynków mieszkalnych. Dotacje są przeznaczone dla właścicieli i współwłaścicieli już istniejących lub dopiero budowanych domów. Można je spożytkować na przykład na wymianę pieców opalanych węglem na systemy ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła albo na zakup i montaż tego typu urządzeń do nowego budynku.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska oraz Bank Ochrony Środowiska. Wysokość dotacji zależy od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny wnioskodawcy. Osoby zarabiające najmniej mogą liczyć na pokrycie 90% inwestycji, te zamożniejsze uzyskają zwrot 30% poniesionych kosztów.

Jak sfinansować pompy ciepła z programu “Czyste powietrze”?

Aby uzyskać dotację, należy złożyć wniosek - w wersji elektronicznej lub papierowej - ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, na przykład zaświadczeniem o dochodach i potwierdzeniem prawa własności budynku. Pompa ciepła musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję producenta i spełniać aktualne normy UE. Niezbędnym warunkiem otrzymania dofinansowania jest również zlikwidowanie starego pieca grzewczego. W przypadku korzystania z programu “Czyste powietrze” nie można ubiegać się o środki z innych źródeł.

„Czyste powietrze” w województwie łódzkim.

W Łódzkiem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oferuje wsparcie w wysokości do 40% kosztów zakupu na przykład pompy ciepła. Koszt inwestycji nie może być niższy niż 7 tysięcy złotych ani przekroczyć 53 tysięcy złotych. W przypadku wyższej kwoty można uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki.