Powietrzna pompa ciepła - split czy monoblok?

Dostępne na polskim rynku pompy powietrzne występują w dwóch wariantach, a mianowicie split oraz monoblok. Zarówno technologia split, jak i monoblok została skonstruowana w jednym celu; aby pobrać energię z powietrza, a następnie przekazać ją do wodnej instalacji grzewczej. Na czym więc polega różnica pomiędzy urządzeniami? Przede wszystkim na budowie pompy ciepła.

Konstrukcja pomp ciepła

Jeśli chodzi o pompy typu split, to składają się one z dwóch jednostek. Pierwsza z nich to jednostka zewnętrza, natomiast drugą z nich jest jednostka wewnętrzna. W jednostce zewnętrznej zainstalowany jest układ chłodniczy pompy ciepła, na który składa się parownik, sprężarka i zawór rozprężny oraz wentylator. Z kolei jednostka wewnętrzna jest zainstalowana w budynku i zawiera ona skraplacz pompy ciepła. Warto dodać, iż obie, wymienione jednostki muszą być ze sobą połączone rurami, w których przepływa czynnik chłodniczy w postaci gazowej oraz ciekłej. Zupełnie inaczej wygląda natomiast konstrukcja pompy ciepła typu monoblok. W tym przypadku opisywane urządzenie złożone jest wyłącznie z jednego elementu. W jego wnętrzu znajduje się kompletny układ chłodniczy, na który składa się sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik oraz wentylator.