Rodzaje i zastosowanie pomp ciepła

Pompy ciepła stanowią jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań, gdyż umożliwiają one zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie danego pomieszczenia. To, do czego zostanie wykorzystana zamontowana instalacja, zależy już wyłącznie od naszych indywidualnych potrzeb. W praktyce wyróżniamy więc trzy rodzaje pomp ciepła. Wspomniany podział powstał ze względu na źródło pozyskiwania energii, którym może być grunt, woda gruntowa lub też energia powietrzna.

Energia z gruntu

Gruntowe pompy ciepła należą do jednych z najpopularniejszych. Wpływ na wspomnianą popularność ma głównie fakt, iż pokrywają one aż 100% zapotrzebowania na energię, która następnie wykorzystana zostaje do ogrzania budynku czy też podgrzania wody. Co istotne to fakt, iż mogą być one montowane bez względu na teren, na jakim zlokalizowany jest budynek. Wśród innych zalet pomp gruntowych wymienić należy oszczędności wynikające z małych kosztów eksploatacji oraz możliwość zróżnicowania wymienników ciepła w zależności od wielkości terenu.

Wykorzystanie powietrza

To urządzenia niezwykle proste w montażu, które montowane są na zewnątrz budynku. W związku z powyższym niejako automatycznie oszczędzamy przestrzeń własnego domu. Co ciekawe; nowoczesne modele pomp powietrznych są w stanie zagwarantować wydajność na poziomie modeli gruntowych. Świetnie sprawdzają się one głównie w przypadku nowych budynku o powierzchni przekraczającej 250 m2 oraz budynków modernizowanych z ogrzewaniem grzejnikowym.

Z użyciem wód gruntowych

Pompy czerpiące energię z wód gruntowych zbliżone są swoją funkcjonalnością do instalacji gruntowych. Niemniej jednak teren przeznaczony pod budowę pompy musi posiadać dostęp do wód. Dlatego właśnie konieczna jest stosunkowo regularna konserwacja oraz przegląd systemu. Dodatkowo niezbędne jest wspomożenie pompy poprzez energię elektryczną, niemniej jednak nie jest to wcale związane z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów. 

Pompy ciepła stanowią jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań, gdyż umożliwiają one zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie danego pomieszczenia. To, do czego zostanie wykorzystana zamontowana instalacja, zależy już wyłącznie od naszych indywidualnych potrzeb. W praktyce wyróżniamy więc trzy rodzaje pomp ciepła. Wspomniany podział powstał ze względu na źródło pozyskiwania energii, którym może być grunt, woda gruntowa lub też energia powietrzna.

Energia z gruntu

Gruntowe pompy ciepła należą do jednych z najpopularniejszych. Wpływ na wspomnianą popularność ma głównie fakt, iż pokrywają one aż 100% zapotrzebowania na energię, która następnie wykorzystana zostaje do ogrzania budynku czy też podgrzania wody. Co istotne to fakt, iż mogą być one montowane bez względu na teren, na jakim zlokalizowany jest budynek. Wśród innych zalet pomp gruntowych wymienić należy oszczędności wynikające z małych kosztów eksploatacji oraz możliwość zróżnicowania wymienników ciepła w zależności od wielkości terenu.

Wykorzystanie powietrza

To urządzenia niezwykle proste w montażu, które montowane są na zewnątrz budynku. W związku z powyższym niejako automatycznie oszczędzamy przestrzeń własnego domu. Co ciekawe; nowoczesne modele pomp powietrznych są w stanie zagwarantować wydajność na poziomie modeli gruntowych. Świetnie sprawdzają się one głównie w przypadku nowych budynku o powierzchni przekraczającej 250 m2 oraz budynków modernizowanych z ogrzewaniem grzejnikowym.

Z użyciem wód gruntowych

Pompy czerpiące energię z wód gruntowych zbliżone są swoją funkcjonalnością do instalacji gruntowych. Niemniej jednak teren przeznaczony pod budowę pompy musi posiadać dostęp do wód. Dlatego właśnie konieczna jest stosunkowo regularna konserwacja oraz przegląd systemu. Dodatkowo niezbędne jest wspomożenie pompy poprzez energię elektryczną, niemniej jednak nie jest to wcale związane z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów.