Instalacje wodno - kanalizacyjne - Eko-Sowa Łódź

Instalacje wodno-kanalizacyjne to zespoły połączonych ze sobą elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie budynków w ciepłą i zimną wodę. Instalacja wodna prowadzi pod ciśnieniem wodę z wodociągu lub studni do instalacji wewnętrznej budynku. Z kolei instalacja kanalizacyjna umożliwia zbieranie, transport, unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków za pomocą kanałów ściekowych.

Instalacje wod-kan są koniecznością. Ich założenie jest niezbędnym elementem każdej budowy. Realizację tego przedsięwzięcia warto zawsze powierzać profesjonalistom. Wyspecjalizowana w tym zakresie firma dokona właściwego wyboru rodzaju instalacji, niezbędnych części, materiałów. Prawidłowy montaż pozwoli uniknąć ewentualnych przecieków wody.

Instalacje wodno-kanalizacyjne w Łodzi - jak działamy?

Nasza firma oferuje usługi hydrauliczne, które obejmują szeroki zakres wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zapewniamy wysoką jakość dzięki posiadanej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu. Do naszych realizacji wykorzystujemy najnowocześniejsze systemy, materiały oraz narzędzia (rury AluPEX, złączki PressCheck, elektryczna zaciskarka, etc.)

Instalacje wod-kan, których jesteśmy projektantami i wykonawcami to przede wszystkim:

  • żywotność porównywalna z żywotnością budynku
  • 10 lat gwarancji producenta na system rurowy
  • absolutna szczelność wykonywanych połączeń
  • energooszczędność
  • elastyczność oraz możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej

Sieci wodno-kanalizacyjne to taki typ przedsięwzięcia, podczas którego nie można sobie pozwolić na błędy. Jakiekolwiek zaniedbanie może bowiem przysporzyć kosztownych problemów. Dlatego warto zadbać o dobrze przygotowany projekt takiej instalacji. Dodatkowo taki dokument umożliwia kontrolę wykonawczą i materiałową oraz stanowi podstawę do reklamacji, jeśli instalacja nie została wykonana zgodnie z projektowymi wytycznymi.
Prawidłowo wykonany projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej zawiera: opis techniczny, rysunki techniczne, wytyczne montażu, plan tras przeprowadzenia rur, obliczenia, zestawienie materiałów instalacji oraz informacje BIOZ (Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Dobór parametrów instalacji

Instalacje wod-kan należy projektować i realizować przy uwzględnieniu pewnych parametrów. Warunkują one sposób ułożenia kanalizacji, i gwarantują jej niezawodność. 

Jedną z głównych zasad montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej jest ułożenie rur z odpowiednim spadkiem. Jako wartość minimalną przyjmuje się zwykle 2-3%, a zatem 2-3 cm na każdy metr długości przewodu. Nie zaleca się jednak układania rur ze spadkiem większym niż 15%. Istotnym aspektem jest również wybranie rur o odpowiedniej średnicy, która nie może być mniejsza od średnicy odpływu z przybory sanitarnego. Średnica pionu kanalizacyjnego musi być co najmniej równa średnicy największego z przyłączonych do niego podejść. Ważne jest także zastosowanie wysokiej jakości złączek, od nich bowiem zależy szczelność całej instalacji. Od zastosowania powyższych oraz wielu innych wytycznych zależy powodzenie przeprowadzanego przedsięwzięcia.

Montaż instalacji wod-kan

Instalacje wodno-kanalizacyjne montujemy w różnego rodzaju budynkach. Bez względu na ich przeznaczenie zapewniamy kompleksową obsługę i profesjonalne wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia. Przygotujemy projekt rozwiązania, które będzie najbardziej efektywny. Przeprowadzimy sprawny i staranny montaż połączonych przewodów. Zapewnimy instalacji odpowiednie nachylenie, które zagwarantuje jej samooczyszczenie. Po tym etapie dokonamy rzetelnych i wiarygodnych prób ciśnieniowych, które służą do sprawdzenia szczelności przewodów instalacyjnych.
Usługi wodno-kanalizacyjne naszej firmy gwarantują również montaż armatury oraz urządzeń odpowiedzialnych za zapewnienie właściwego ciśnienia wewnątrz przewodów.

Materiały stosowane do instalacji wodno-kanalizacyjnej

Podstawowymi elementami wykorzystywanymi podczas montażu sieci wodno-kanalizacyjnej są rury. Aby instalacje wod-kan mogły prawidłowo funkcjonować liczy się ich średnica, ale również materiał, z którego zostały wykonane. Najbardziej popularne są rury z tworzywa sztucznego. Ich zaletami jest: odporność na zmiany temperatury, odporność na związki znajdujące się w wodzie, odporność na ciśnienie wywarzane przez wodę oraz cena. 

Dużo droższe są natomiast rury miedziane, które zdecydowanie wyróżniają się żywotnością i odpornością na korozję. Nadają się na instalację wody ciepłej i zimnej. Na rynku mamy do wyboru rury z miedzi twardej, które sprzedawane są w prostych odcinkach oraz z miedzi miękkiej, które sprzedawane są w zwojach.

Coraz rzadziej stosuje się natomiast rury stalowe. Są one podatne na korozję, są ciężkie i kłopotliwe w montażu. Z rurami tego typu mamy do czynienia w starym budownictwie.