Pompy ciepła

Jedną z największych zalet pomp ciepła jest to, że ich funkcjonalność pozwala na użycie ich w budynkach zarówno jako metody ogrzewania, jak i chłodzenia.

Od klienta zależy do czego zostanie wykorzystana tego typu instalacja – nasza firma z miasta Łódź montuje również pompy ciepła, które są w stanie sprostać tym dwóm zadaniom naraz.

Urządzenia te posiadają ponadto trzy rodzaje, ściśle związane ze źródłem pozyskiwania energii do ogrzewania:

  • pompy ciepła korzystające z gruntu,
  • modele pomp ciepła pobierające energię z wód gruntowych,
  • pompy ciepła wykorzystujące energię powietrza.

Gruntowe pompy ciepła - Łódź

Ten rodzaj pomp cieplnych cieszy się wśród naszych klientów największym zainteresowaniem, gdyż ich montaż, w porównaniu do pozostałych typów tychże urządzeń, jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody. Dodatkowo pompy ciepła tego typu charakteryzują się:

  • uniwersalnym zastosowaniem (bez względu na teren, na którym znajduje się budynek),
  • oszczędnością finansową wynikającą z niewielkich nakładów finansowych podczas eksploatacji,
  • możliwością różnicowania wymienników ciepła w zależności od wielkości terenu (odwierty pionowe lub instalacje poziome).

Powietrzne pompy ciepła - Łódź

Największymi zaletami pomp ciepła, które korzystają z energii powietrznej, są ekonomiczne warunki użytkowania oraz prosty montaż. Istotne jest również to, że tego typy urządzenie montuje się na zewnątrz budynku, co w widoczny sposób podnosi komfort korzystania z jego funkcjonalności, gdyż nie ogranicza ono przestrzeni domowej naszych klientów z Łodzi. Korzystając z najnowszych technologi oraz modeli powietrznych pomp jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wydajność dorównującą nawet modelom gruntowym. Najbardziej funkcjonalne okazują się one w przypadku:

  • domów i budynków nowych, których powierzchnia nie przekracza 250 m2,
  • budynków poddawanych modernizacji (w których zamontowano ogrzewanie grzejnikowe lub inne ze starszych typów instalacji spełniającej to zadanie).

Energia z wód gruntowych

Pompy ciepła pobierające energię z wód gruntowych to niemal tak samo funkcjonalne rozwiązanie jak instalacje gruntowe. Jedynym ograniczeniem jest tu teren, gdyż musi on posiadać dostęp do wód, co wymaga również częstej konserwacji i przeglądów systemu. Tak jak w przypadku powyższych przykładów nie obędzie się tu również bez wykorzystania wspomagającej działanie pompy energii elektrycznej, jednak wielu naszych klientów z miasta Łódź przekonało się, iż koszty z tym związane są naprawdę znikome.

*Wspomniana na początku funkcja chłodzenia w letnie dni może być realizowana wyłącznie przy pomocy pomp gruntowych i powietrznych. Korzystając z odnawialnych źródeł energii, rozwiązanie to jest nie tylko ekonomiczne, ale i wspiera ekologię i hamuje nadmierny poziom eksploatacji złóż na Ziemi.

**Oszczędności, jakie daje to rozwiązanie szacuje się na 40%-75% w porównaniu do tradycyjnych metod ogrzewania. Na montaż pomp ciepła można także otrzymać dofinansowanie sięgające aż 45% całkowitego kosztu inwestycji.

Gruntowe pompy ciepła cieszą się największą popularnością. W przeciwieństwie do powietrznych, pompy czerpiące z gruntu pokrywają 100% zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową. Cechują się niskimi kosztami eksploatacji i mogą być zastosowane w każdym budynku, niezależnie od terenu na jakim się on znajduje. W przypadku dużych powierzchni działki można zastosować wymienniki poziome, montowane poniżej strefy zamarzania. W przypadku gdy powierzchnia działki obsługiwanego przez nas klienta z Łodzi ,  jest ograniczona stosuje się odwierty pionowe.

     Pompy powietrzne wyróżniają się łatwym montażem i stosunkowo niskimi kosztami instalacji. Dodatkowo urządzenie nie zabiera miejsca wewnątrz budynku gdyż jest montowane na zewnątrz. Obecnie dostępne na rynku powietrzne pompy ciepła dorównują swymi parametrami sprawności gruntowym pompą ciepła! W wielu przypadkach zdecydowanie bardziej uzasadnione pod kątem nakładów finansowych jest zastosowanie pompy ciepła powietrze - woda zamiast popularnej pompy gruntowej (solanka - woda) Tyczy się to szczególnie budynków nowych o powierzchni użytkowej do 250 m2 oraz budynków modernizowanych (nie wykluczając tych, które mają "stary" system ogrzewania czy też ogrzewanie grzejnikowe). 

     Systemy pobierające ciepło z wód gruntowych, podobnie jak te pobierające ciepło z gruntu, mogą być jedynym źródłem ogrzewania budynku. Są to systemy bardzo efektywne, jednakże najrzadziej stosowane ponieważ wymagają odpowiedniego terenu (z dostępem do wód i możliwością ich odprowadzania) oraz częstych przeglądów instalacji.

     Pompa pobiera ciepło z jednego z trzech wymienionych wyżej źródeł, które znajdują się poza budynkiem po to, aby oddać je już wewnątrz. Do funkcjonowania takiego obiegu wykorzystywana jest energia elektryczna, jednak jej zużycie jest minimalne.

 

  Oprócz ogrzewania budynku i dostarczania ciepłej wody użytkowej dla naszych klientów z miasta Łódź, latem pompy ciepła mogą również chłodzić budynek po przez instalację klimakonwektorów lub system ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego). Funkję chłodzenia mogą być realizowane zarówno przy wykorzystaniu pomp ciepła gruntowych jak i powietrznych. 

 

Pompy ciepła wykorzystują energię pobieraną z natury, dlatego są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych opartych na energii elektrycznej, gazie czy oleju.

Podczas gdy ceny tradycyjnych surowców ciągle rosną, pompa korzysta z odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie może przynosić nawet do 75% oszczędności na ogrzewaniu. W porównaniu do bardzo ekonomicznych gazowych kotłów kondensacyjnych oszczędności sięgną do 40%, ale juz przy kotłach zasilanych olejem opałowym lub gazem płynnym moze to być 60-65%.

Zakup pompy ciepła to dość duży, ale jednorazowy wydatek, który powinien się zwrócić w ciągu kilku lat. Tym bardziej, że pompa jest urządzeniem ekologicznym, na zakup i montaż którego można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45% kosztów inwestycji.

Dodatkowym atutem pomp ciepła jest fakt bardzo dobrej współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Takie połączenie to idealne rozwiązanie dające realne oszczędności w kosztach eksploatacji budynku. 

     Dla klientów z Łodzi i województwa łódzkiego ceniących komfort i wygodę ważny może okazać się fakt, że pompa ciepła jest praktycznie bezobsługowa w odróżnieniu od tradycyjnych systemów grzewczych.

     Pompa ciepła może być zamontowana w dowolnym pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku w przypadku pompy powietrznej. W zależności od instalacji, poza pompą ciepła może być potrzebny również zbiornik buforowy. Nie ma jednak potrzeby dodatkowego miejsca na zbiornik opału lub gazu czy komin.

     Ponieważ pompa ciepła przyniesie największe oszczędności w instalacji niskoparametrowej (o niskiej temperaturze zasilania obiegu grzewczego, najlepiej do 35°C), tak wiec najlepiej jest stosować pompę przy ogrzewaniu podłogowym, które również pozwala na oszczędność miejsca nie wymagając instalacji grzejników w ogrzewanych pomieszczeniach.

 

     Przez ostatnie kilka lat rynek pomp ciepła rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, chociaż nadal jesteśmy w tyle za Europą, która już dawno doceniła zalety tych urządzeń. Z uwagi na wszystkie wyżej wymienione cechy pomp ciepła, a przede wszystkim na fakt, iż są to urządzenia niezwykle ekonomiczne i przyjazne środowisku, zachęcamy naszych klientów do rozważenia ich kupna i instalacji zarówno w nowych jak i zamieszkałych już domach.

      Współpracując z renomowanymi producentami pomp ciepła pomożemy w ich doborze i dopasowaniu do Państwa potrzeb.