ABC Rekuperacji

Jak możemy przeczytać to na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekuperator, „Rekuperator (to)  urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej. Rekuperator jest wymiennikiem ciepła. Do przekazania ciepła z wydmuchiwanego powietrza do nadmuchiwanego stosuje się różne konstrukcje rekuperatorów (…)”

Jak działają rekuperatory?

W praktyce opisywane urządzenia są niemalże bezawaryjne; ich charakterystyczną cechą jest bardzo wysoka kultura pracy, związana z cichym działaniem. Na czym więc polega działania rekuperatorów? Opisywane urządzenia umożliwiają usunięcie z przestrzeni nadmiaru znajdującej się w niej wilgoci, niemniej jednak na tym nie kończą się zadania rekuperatorów. Poza tym ten rodzaj urządzeń w żaden sposób nie przyczyniają się do spadku temperatury panującej w pomieszczeniu. Jak to możliwe? Wszystko dzięki mechanizmowi, który nie ochładza wentylowanego powietrza. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż założeniem rekuperacji jest odzyskiwanie energii cieplnej, która w dalszej kolejności przekazywana jest do czystego powietrza pozyskanego z zewnątrz. W ten prosty sposób powietrze, które pierwotnie nasączone jest wilgocią oraz dwutlenkiem węgla zostaje wymienione na zdrowe i ciepłe.

Zalety rozwiązania

Rekuperator to urządzenie, które jest w stanie odzyskać aż 80% ciepłego powietrza. Poza tym sam sprzęt jest niezwykle prosty w obsłudze. Same rekuperatory gwarantują utrzymanie czystości powietrza, a tym samym wpływają na poprawę stanu zdrowia osób zamieszkujących dane mieszkanie czy też dom. Kolejną, niekwestionowana zaletą rekuperatorów jest zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Przestrzenie wyposażone w rekuperator posiadają bowiem mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. W związku z powyższym nierzadko odnotowujemy aż 30 – 50% spadek kosztów ogrzewania. Oszczędność tyczy się również wielkości grzejników.